OBAVIJEST - POZIVI SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI

Grad Donji Miholjac objavio je dvije odluke sa zainteresiranom javnosti u rubrici OBJAVE te moli građane da na propisanim obrascima dostave svoje primjedbe. 

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA