OBAVIJEST ZAKUPNICIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbe članaka 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.) obavještavamo  zakupnike  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske da su dužni Gradu Donjem Miholjcu dostaviti Izvješće o ispunjavanju  ciljeva Gospodarskog programa za prethodnu godinu do 31. ožujka 2021. godine.