OBJAVA JAVNOG UVIDA U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i  57/22 ), Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na Javni uvid  prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Grada Donjeg Miholjca KLASA: 945-01/18-01/5, URBROJ: 2158-5-04-22-113 od 11. listopada 2022. godine, Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 13. listopada 2022. godine objavljuje

OBAVIJEST

o početku  Javnog  uvida u  prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Grada Donjeg Miholjca

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca  izložen je na Javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.

 

Javni uvid u prijedlog Programa traje u razdoblju od 13. listopada 2022. godine do zaključno 27. listopada 2022. godine,  svakim  radnim danom od ponedjeljaka do petaka u vremenu od 8.00 do 14.00 sati u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, na adresi Vukovarska 1, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.

 

Tekstualni dio prijedloga Programa s popratnom dokumentacijom objavljen je  i na  službenoj web stranici Grada Donjeg Miholjca www.donjimiholjac.hr .

 

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prijedloge i primjedbe najkasnije do isteka roka javnog uvida (do 27.  listopada 2022.godine). Prijedlozi i primjedbe  podnose se na propisanom obrascu koji je sastavni dio popratne dokumentacije prijedloga Programa, preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, Donji Miholjac ili na e-mail adresu: magali.kovacevic@donjimiholjac.hr.

 

Svi prijedlozi i primjedbe  koje su sudionici u Javnom uvidu dali u roku i na način određen zakonom, obradit će nositelj izrade i o tome pripremiti Izvješće o javnom uvidu.

 

Sve dodatne informacije vezane uz prijedlog Programa mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca osobnim dolaskom ili na broj telefona: 031/631-161.

 

                                                                                                   GRADONAČELNIK: 

                                                                                            Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.