ODRŽANA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE „DRAVA 2018“

Na lokaciji Stara Drava u Donjem Miholjcu, u subota 20. listopada 2018. godine s početkom u 11,00 sati održana je vježba Civilne zaštite po nazivom „DRAVA 2018“.

 

U vježbi su sudjelovali Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, MUP PP Donji Miholjac, Hrvatske vode VGI Karašica Vučica, Karašica-Vučica d.d., Zavod za hitnu medicinu OBŽ, Vatrogasna zajednica i DVD Donji Miholjac, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, HGSS stanica Osijek, komunalne službe grada Donjeg Miholjca, Postrojba i povjerenik CZ grada Donjeg Miholjca, udruge i volonteri: Ribolovna športska udruga „Udica“ Donji Miholjac,  Dravski vir Donji Miholjac, Radioamaterski klub „Nikola Tesla“ Donji Miholjac i Udruga MIGRA.

 

Cilj provođenja opće vježbe bio je osigurati djelotvornu primjenu planova i protokola djelovanja, uskladiti djelovanje svih subjekata odgovornih za provođenje mjera obrane od poplava, provjeriti opći stupanj pripravnosti svih ili pojedinih subjekata u pogledu primjene mjera i postupaka odnosno ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene za obranu od poplave, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva.

 

Vježba je uspješno održana sukladno planiranim aktivnostima i u vremenski zadanim rokovima.

 

Vježbovne aktivnosti operativnih snaga u programu terenska vježba „DRAVA 2018“ bile su:

 

 • Ophodnja, osiguranje prostora                        
 • Mjere obrane od poplave
 • Sjednica Stožera civilne zaštite
 • Postavljanje pumpi za vodu, prepumpavanje
 • Angažiranje dodatnih snaga: Postrojba CZ opće namjene, povjerenici CZ, udruge i volonteri (ribiči i radioamateri)
 • Podizanje zečjeg nasipa
 • Potraga i spašavanje na vodi
 • Evakuacija ugroženog stanovništva
 • Zbrinjavanje evakuiranih
 • Prihvat osoba, evidencija, psihološka potpora, prva pomoć
 • Pozivanje i operativna komunikacija ŽC 112 Osijek