POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI - ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Donji Miholjac započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) u Gradu Donjem Miholjcu te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22 studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)  u Gradu Donjem Miholjcu mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu procelniki@donjimiholjac.hr  ili putem pošte na adresu: Grad Donji Miholjac Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Vukovarska 1., 31540 Donji Miholjac.

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti možete naći u rubrici OBJAVE.