SANACIJA OTRESIŠTA I POLJSKIH PUTEVA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Tokom 2019. i 2020. godine saniralo se ukupno 1462 metara dužnih otresišta i poljskih puteva na području Grada Donjeg Miholjca. Ulaganjem u sanaciju otresišta i poljskih puteva planirala se poboljšati komunikacijska veza unutar ruralnog prostora te znatno smanjiti količina zemlje koja se iznosi na ceste sa asfaltnim zastorom. Radovi su izvedeni u Svetom Đurđu, Podravskim Podgajcima, Miholjačkom Poreču, Golincima, Radikovcima i Donjem Miholjcu.

Ukupna vrijednost radova iznosila je 376.137,00 kuna.

Apliciranjem na javni poziv za dodjelu potpora za uređenje ruralnog prostora na području Osječko-baranjske županije, Gradu Donjem Miholjcu je dodijeljena 150.300,00 kuna iz Proračuna Osječko-baranjske županije za pokriće opravdanih troškova izvršenih ulaganja u popravak nerazvrstanih cesta i poljskih puteva.