ZAMJENA AZBESTNIH KROVOVA

Grad Donji Miholjac organizira predavanje o štetnosti azbesta po zdravlje ljudi  dana 27. siječnja 2023. godine u Velikoj vijećnici Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. s početkom u 17,00 sati, te poziva sve zainteresirane da se upoznaju sa štetnostima azbesta na okoliš i zdravlje ljudi.